Top 1000+ stt dễ thương đáng yêu ngọt ngào lãng mạn

Stt d thng ngt ngo v cuc sng v gia nh, nhng stt d thng t tnh lng mn siu hay chuyn dng th thnh ng Facebook hiu qu.
Nhng dng trng thi d thng, ng yu s l mt liu thuc b v mt tinh thn, em n nhng ting ci sng khoi. Gii ta nhng mt mi, cng thng v p lc nhng cng vic ca cuc sng ngoi kia. Mt khc nhng stt th thnh cng l c hi bn c th by t tnh cm vi na kia ca mnh. Chc chn rng, khi i phng nhn c dng trng thi ny s vui v, yu i v cm thy c quan tm hn. No, hy cng khm ph kho tng stt d thng, siu ng yu ngay sau bi vit di y nh!
Stt d thng ngt ngo cng mun xu

Stt d thng ng yu v tnh cm i la

Dng trng thi d thng v tnh cm i la ang c mi ngi chia s mnh v gii tr yu thch. Bi t lu tnh yu tr thnh mt gia v quan trng m khng th thiu trong cuc sng. Trong tnh yu chng ta s by t c nhiu cung bc cm xc khc nhau, an xen nhng cm xc vui bun.
Chc chn nhng stt d thng ng yu v tnh cm i la sau y s tip thm cho bn sc mnh cm thy s la chn ca mnh l ng n. c bit l duy tr c mi quan h ny bn b v di lu. Hy cng tham kho stt d thng, d dm v tnh yu ngay sau y.
1. Vng tay em tuy ngn khng th no m ht c anh. i chn ca em cng khng c di nn cng chng th ui kp theo anh. Em khng l ko ngt ly c lng ngi khc. Nhng chc chn rng tri tim ca em m p chn thnh yu anh.
2. Em se l ngi bn cnh anh v v anh m lm tt c. Trn qung ng i cn li du anh c gp nhiu kh khn th hy chia s cng vi em. Em s nm tay anh vt qua mi kh khn, sng gi. Hy cng nm tay tht cht v ng bung.
3. Th em khng cn trong tnh yu l mt on tnh cm tht di. Th m em cn ch cn anh tht lng, du thi gian c ngn th em cng cm thy mnh ang c yu.
4. Mi sng mai mi khi thc dy, thy anh bn cnh mnh. c gi l cm gic bnh yn nht trong cuc i.
5. Em yu anh nh Bc H yu nc. Mt anh ri, em bit phi lm sao?
6. Khi em tin tng v yu mt ai . Em tin rng l ngi tuyt vi nht trong cuc i ca mnh.
7. Nhiu lc em t vn bn thn mnh rng, ti sao vn cha gp c chn i ca cuc i mnh. Nu nh may mn c c hi gp c em s nguyn trao yu thng cn li che ch v bao bc.
8. Nu nh trong chuyn c tch, thng c bt u t ngy xa, ngy xa. Trong thi hin i ny, cu chuyn c tch s c bt u t khi cu y xut hin trong cuc i mnh
9. Em lun thch nhng a hoa hng bi chng rt mong manh. Em mun c hnh phc, che ch v hnh phc chnh l anh.
10. Nu nh em tr thnh nhng git nc mt trn khe mi anh. Em s nguyn khc nhng git nc mt ln trn khe mt anh.
11. Mt tnh yu p, tnh yu ch thc s lm chng ta thay i. T cm thy cuc sng ny cho ta nhiu iu ngha hn.
12. Ni no ang c tn ti nhng s sng th ni c tnh yu.
13. C l rng tnh yu l mt th tnh cm no rt p . M chng ta c th v nn mt bc tranh th mng.
14. Khi bn anh em cm thy bnh yn n l. Khi xa anh ri em ch cm thy l nhng cng kh bnh yn.
15. Con ng ca anh i li qu di, i n mi mit nhng i n u th cng khng cn c em bn cnh.

Stt d thng v tnh yu lng mn v ngt ngo

i vi nhng ngi ang yu s chm m vo s ngt ngo v mng m ca tnh yu. Th nhng dng trng thi v tnh yu lng mn sau y s din t chnh xc cm xc i vi nhng ngi ang yu. T , cm thy tnh yu ny tht p, mn nng v duy tr mi quan h ny lu di hn. Thm ch l nhng stt d thng v tnh yu v cng ngt ngo an xe s hi hc khin i phng phi ng gc. Chng ta hy cng tm hiu ngay sau y.
1. S tht d dng quen vi ngi xa l. Nhng tht qu kh khn c th xa l vi nhng ngi tng quen.
2. Ngt ngo l pht m say. ng cay l pht chia tay gng ci.
3. qua ri nhng nm thng thng ngi vi v. Em t cm chic che chn cuc i mnh.
4. Con nh lnh. Nhng tnh l con du ca ba m anh.
5. Cuc i ny vn rt ngn ngi, nn chng ta ng lng ph i vi nhng ngi khng dnh thi gian cho bn.
6. Ni no c tnh yu th ni c tn ti s sng.
7. Trong cuc sng ca bn nu c mt ngi ng hnh sut i. Th nhng d nh trong tng lai ca bn s tr nn tuyt vi v hon ho hn.
8. Nu nh nhng ngi yu nhau, h s lun tm thy nhau k c cuc sng c bao nhiu sng. Hay nhng bn b lo toan i chng na th cng khng c g lm kh c h.
9. Tht ra tnh yu khng phi l th g qu cao sang v m miu. N ch n gin l nhng bui chiu t da vo lng ngi ngm hong hn l thy bnh yn v hnh phc.
10. Nhng ngy ti p nht cuc i ca mi con ngi l nhng ngy c sng trong tnh yu v hnh phc.
11. Chng ta phi i thm bao nhiu cy s na th mi ht c khong cch. Phi i bao nhiu gic m na th mi tm thy s tht. C n bao nhiu lu na tm thy ngi duy nht. V phi i qua bao nhiu nm thng na th mi gp c ngi lm mnh hnh phc.
12. Tnh em vn rt vng v nn lm g cng . Tm thn ny cng l vo anh.
13. Ngy thng p bit bao nhiu. Hn nhau 1 tch tr chiu i anh.
14. Mun mi anh ung mt ly tr. V mun tr thnh ngi cng mt nh vi anh.
15. Khi no cu bun th hy gi cho t. ng bao gi gi trong lng s tch t m.
16. Nu nh mt cng mt th bng hai. Cn em cng vi anh th thnh mt cp.
17. Nghe ni ng i vo tim anh hi tm ti. Tht hay em li rt s bng ti nn li i ra.
18. Em ang tp vit mt bi tnh ca. Hp m th t nhng hp anh th nhiu.
19. hin th gp lnh. Th em phi u th mi c th gp c anh?
20. Thay v ung coffee sao anh khng chn em bt u mt ngy tnh to?
21. 1 2 3 c gng. Khi yu em khng lo b cm sng u anh nha.

Stt d thng t tnh siu hay

Bn ang mun t tnh vi crush ca mnh bng nhng stt d thng? Chc chn rng vi bt k c gi hay chng trai no khi c t tnh bng nhng dng trng thi siu d thng, ng yu ny s phi gt u ng . Nhng stt d thng t tnh vi i phng cc hay ngay sau y nht nh bn khng c b qua u nh!
1. Em thng 5 nhum hoa tm chiu loang. Cn ma ro chng nht mu cnh rng.
2. Thng 5 chng th gp nhau. Nhn v phng y m au u bun.
3. Thng 5 nng thm mu. Nh h nm y ngt ngo bn nhau.
4. Em gi anh l ng ba b. B nh, b thng, b yu.
5. Gi anh l chic sim b hng. V c c gng mi th vn khng hp l.
6. Gi em l chic bt c. V anh yu em l ht mc.
7. Gi em l Elsa, v em vn d khng cn n hong t.
8. Lun c mt ngi khin mnh tc n pht in. Tuy rt gin nhng cng rt mau lnh.
9. Em chng thch xem chng trnh 10 vn cu hi v mt cht xu no. V n khng th gii p c v sao em li yu anh?
10. Anh c mt chuyn mun nhc nh em. Ti sao em i ra ng vi vng qu, l m trng vo tim anh ri.
11. C lc mt mnh vn rt to c th cha c v p ca bn. Nhng cng c lc mt mnh li nh i bi ch c mnh cu l duy nht.
12. Thiu 500 l c th trn 1 triu. V em thiu anh na l chng mnh thnh mt i.
13. Trch ngi chng nm cht tay. mnh i mt lc no khng hay.
14. Tnh yu nh mt vn c. Hai xem lc mt nhau bit phi lm sao by gi?
15. Thi gian nm thng v tnh. Ai ri cng khc chnh mnh ngy xa.
16. Anh i nng m xa dn. ng sang gi lnh cng ch cn c anh.
17. Mi anh n mt cht mt o. n ri suy ngh chng no th yu em.
18. C chp l om vi da. Cn tim em l a anh vo.
19. Nu nh gp ma th che . Vy gp ai em c th c che ch.
20. Em hay th thnh bng vn. Nhng tht ra ch mun c gn anh hn.
21. Anh i ung ru lm g. Nhn em mt lc kiu g cng say.
22. Thi ng bun na nh, gin di chi cuc i. c nhng ngy nng ro, hn phi c ngy ma ri.
23. Tn cng ca ni nh. Th cng ch l mt ch m thi.
24. Thuc th anh a qu nhiu iu. M tnh th anh yu qu nhiu a.
26. Thanh xun ging nh nhng ng my tri. Liu anh c mun trn i bn em.
27. Ma ny l ma em yu i. Xin anh ng mi em yu a.
28. Nhn gian vn lm bn b. Hay l mnh b ht tt c quay v bn nhau.
29. Anh c mt cc xng hi xu. Nhng m m vo su th hi sng.
30. Vo mt ngy nng h. Trong tim em c anh. i lc li bng khung. Sao li yu anh nhiu n th?
31. Hm nay l mt ngy tri khng nng, khng ma. Anh i, ci g . Cho em hi l anh c ngi yu cha?
32. Khi la bn ch vo hng Bc. Xong li ch vo hng Nam. Nhng t li ch mun hng v cu. Cn nhng th khc t khng ha.
33. Em ch thch nhng th lp lnh. Thch c matcha tr xanh. Nhng qun li cha ni cho anh bit mt iu rng. Em thch anh cc nhiu.
34. Nng kia vn l ca mt tri. Cn anh l ca ai hay cha? My kia vn l ca ma. Anh xem thch em cha hay ri.
35. Anh eo knh, cho em lun 1 a cn k bn.
36. Em l ph cn anh l hnh l. Yu em l ti th anh s b hnh hnh.
37. Lm c m khng ng. sau ny mnh ng cng nhau.
38. Anh li chng thuc th. M anh ch thuc v ring em.
39. Anh khng thch lm MC. V anh ch thch lm cho em vui.
40. Gi em l hnh l nh cn. Bi v anh ch mun c xch tay.
41. Mun cp tri tim ca anh, th em c ly i. Cn anh s coi nh mnh cha thy g.
42. Tui khng thch chp hnh. Nhng tui li thch nh d lm.
43. Anh y vn chng i hi g nhiu. M ch mun em k bn anh.
44. Em ging nh l mt vin thuc b. Cn anh th vn rt yu ui.
45. Em khng p lm anh say nng. Nhng em c nng si m tri tim lnh gi ca anh.
46. Ngi ta thng hay m v New York. Cn em th m v New Love.

Stt d thng ng Facebook cu tng tc

Mng x hi Facebook hin nay thu ht c rt nhiu ngi, c bit l gii tr. Qua Facebook chng ta s to c nhng nim vui v nhiu iu th v. Trong nhng stt d thng thng c ng ti Facebook s nhn c nhiu like v thu ht c s quan tm ca nhiu ngi.
Bn cnh , thng qua nhng dng trng thi d thng ny s khin cho ngi c cm thy yu i v th thi hn. Chng ta hy cng khm ph kho tng stt d thng cc hay, cc th v, chc chn khi ng ti s nhn c nhiu lt chia s cng nh lt like.
1. Ngt ngo l pht m say. ng cay l pht chia tay gng ci.
2. Cuc i c x v y. Cuc tnh ti c xy ri li .
3. Ai cng tng ngh rng mnh phi sng tht tt. M qun i mt mnh phi sng nhng ngy tht vui.
4. Trch ngi chng nm cht tay. mnh i mt lc no chng hay.
5. Gp ngi tri k ngn ly thiu. Vi k khng a na cu cng l tha.
6. Em thy g trong bui chiu lc lng. i vai hao gy khng cng ni nhng c n.
7. Ch nht bun anh nh, khng ru rt ni ci. Ngi ra i ngoi ph cn mnh th nhn ngy tri.
8. Ung tr sa th khng th thiu c trn chu. i u cng phi din su chp hnh.
9. Duyn l do tri nh nn vn rt kh g. Phn l do ngi buc nn cng nh bung.
10. Chng ta ca sau ny s c y tt c. Trong chc chn s c ngho, xu v .
11. Xe bn tay nm ngn, bao ma tri qua. Chng c ai n a cng thit l bun.
12. Ti c mt ma thu chng bao gi tr li. V c mt ngi con gi ti i hoi trong m.
13. Gi xinh ni ting chung tnh. Trong in hnh chnh l em.
14. Ai nm ly tay ta, che ta na i in lon. Ai hn ln i mt ta, che ta na kip lnh nh.
15. Em no c n p g u. Vn mt mnh n c th em cng quen ri.
16. Tnh ta d m hoa. Nhng kt qu vn ta sai tri.
17. Nu cuc i ny khng khin cho em hnh phc. Th hy tho nh cc xung anh ch cho.
18. Cho em vui trong m nay. Cn nhng c gi khc th xin n mai.
19. Em c phi l mt mt tri nh khng? Vi c thy em l anh li mun ln nh.
20. Tnh l bi, phi mt ci l bay. Gi l chic o, thch th thay.
21. Hy mi anh i n ti cng em. Anh ha s khng bao gi lm cho u gi em thm.
22. Mnh thy hp nht vi mu xanh. Cn anh ch hp nht khi c em thi.
23. Nghe ni anh mt tnh l xu. Li y em hn cho vi ci l tnh.
24. Xiu lng nh mt. Xong liu yu lun anh.
25. Trong khung th phi c hnh. Trong tim em ch c mt mnh anh thi.
26. Chy u khi ma ro. Chy i u khi sa vo tim em.
27. Anh nh nt, em nh khuy. Nh my vi ni, bit ly sao nh.
28. Gin tri, gin nng, gin ma. Gin ngi lu vy vn cha thch mnh.
29. Dng mi em kha mi anh. V em thch anh ht ch ni.
30. Gi anh l mentos cn em l coca. V anh vo trong mt cht l em li tro ra.
31. Em khng thch n c. Bi v cc hi tanh. Em ch thch n anh. Ti v anh va ming.
32. Hng trong gian bp. Mun vn mn ngon. Anh th r ngon. Em chn anh lun.
33. T thch cu mt t. Nh loi cc ha mi. m gic mng si tnh. Chn thnh v gin d.
34. nh nng vng hong hn. Bung dn sau l. Tay bng lnh gi. Anh nm ly i.
35. T vit nhiu nh th. Cu tng xem qua? T gi nhiu nh th. Cu c bit rng l t yu cu nhiu lm khng?
36. Nhn nng th nhu my nh. Cn tao th nh my nhiu.
37. Yu em nh php chia c d, thng u cho ht.
38. H v em ging nh mt iu thuc. Khi no thy tn l gt.
39. Tnh cm ca em dnh cho anh ging nh bc tng lin vy. Bi v anh khng c ca.
40. Mo con th thch n c, chic l th li c su. Anh ng thch em qu em ch thch anh t no u.

Nhng stt d thng v gia nh tnh cm m m

Gia nh l ni nui ln chng ta trng thnh v nui ln tng ngy. Ti t m ny bn s nhn c tnh yu thng ca ngi thn v dy d chng ta tng ngy. Chnh v th khi nhc n 2 ch gia nh ngh n nhng nim hnh phc, vui v khi c nh quy qun bn nhau.Stt d thng v gia nh chc chn s gip cho nim vui, nim hnh phc ny c nhn i ln nhiu ln. Chng ta hy cng tm hiu chi tit ngay sau y.
1. Cha m l nhng ngi lun yu thng cc con v iu kin. Cho d c kh khn, vt v nh th no i chng na th s khng bao gi li bc. D cho tri c sp th cng khng bao gi vt b mu tht, khng chia la.
2. Gia nh thn yu chnh l im ta vng chc nht trong cuc i ca mi chng ta. L ni v sau nhng vp ng v cng trng thnh t ni y.
3. Gia nh l ni bn lun tm v mi khi bn cm thy mt mi. Ni y bn s c chia s v tm s cht ht nhng ni bun. Bi ngi yu thng chng ta chnh l cha m, lun lun gip , gip ta vt qua nhiu kh khn v th thch.
4. Thng ban tng cho mi ngi mt gia nh nh ca ring mnh. Gia nh cng chnh l ng lc v nim tin to ln gip bn i n thnh cng.
5. Gia nh khng dng li mt danh t bnh thng. M gia nh l mc ch bn c gng c mt tng lai tt p hn.
6. Ch khi bn gia nh chng ta mi khng phi suy ngh n nhng iu m tiu ca thin h. M ni ra nhng g m mnh suy ngh, thm ch l lm nhng iu ng ngn.
7. Ni m mm cho tnh yu v cng l ni bt u cuc sng chnh l gia nh. Chng ta hy ti tt v m mm chng tr thnh cy xanh c th.
8. Bn c bit ngha thc s ca mt gia nh cn phi c l g khng? l nh khng cn qu to, min sao bn trong c cha y p tnh yu thng ca cc thnh vin trong gia nh.
9. Vic yu thng gia nh ca mnh l iu m ai cng c th lm c. Th tnh cm ny khng cn n s gng hay gia hn iu kin no c.
10. Mt tm hn bnh yn s cm thy lng ta thanh thn. Cng ging nh c th mnh trn chic ging bnh yn ri tr chuyn cng vi b m.
11. Trn qung ng i m chng ta i, s c rt nhiu ni gh n. Nhng ch c duy nht mt ni m chng ta c th quay v bt c lc no. chnh l gia nh ni m nui chng ta khn ln v trng thnh.
12. Mn qu t gi nht v ngha trong cuc i m con nhn c chnh l s quan tm v tnh yu m cha m dnh cho con.

Nhng stt d thng ngn hay v cuc sng

Cuc sng ca chng ta l mt bc tranh c rt nhiu mu sc, n mang mu sc g th chnh bn l ngi v nn chng. Bn cnh , chng cn mang n nhiu gi tr ch thc thng qua nhng cu ni d thng v cuc sng.
Mi mt stt c th hin u tot ln c s d thng nhng cng cha ng c nhiu gi tr ngha. Tng hp nhngstt d thng ngn hay v cuc sng sau y s gip bn c thm nhiu nim vui, ting ci gii ta i mi mt mi lo u.
1. Tnh yu c th n hoc i bt c lc no. Nhng ch c duy nht mt th s bn cnh ta n ht cuc i. chinh l gia nh v bnh tt.
2. Cuc sng chng ta l mt bc tranh mun mu mun v v v cng th v. Nhng iu th v nht chnh l c phi sng mi vi ngi mnh ght.
3. Con sng th c khc v con ngi th c i lc. Nhng ngi lun bn cnh ta nhng lc kh khn mi l ngi ng trn trng.
4. Bn hy chn v yu mt ngi c th v mnh lm tt c. Ch ng bao gi chn v yu mt ngi ch bit din t v tng lai.
5. Trong cuc i ny chng ta s cm thy c n hn. Bi thay v phi xy dng nn nhng chic cu ln, th chng ta li xy nn nhng bc tng chn.
6. Trong mi cuc i ca mi con ngi iu quan trng nht khng phi l v tr ng hin ti. M phi bit nhng hng i trong tng lai ca mnh nh th no?
7. Bn s cm thy hnh phc khi nhn vo th gii ngoi kia. Bi c rt nhiu ngi ang phi kh s v kh khn hn mnh rt nhiu ln.
8. Trong vic chn bn m chi bn hy chm ri v theo di. Cng nn chm ri v cn thn trong vic thay i bn.
9. Khi c mt cnh ca ny ng li th c mt cnh ca khc m ra nn bn cng ng qu lo lng. iu tt yu l chun b mt tinh thn mnh m c th ng u vi mi th thch.
10. Trong cuc sng nay lun u i chng ta bi ai cng c c hi th hai. chnh l ngy mai ti sng li bt u.

Stt d thng v n ci rng r trn mi

N ci lun l mt liu thuc cha khi mi vt thng m khng cn thuc cha, Ch cn nhn thy nhng n ci lun n trn mi tinh thn s cm thy sng khoi v v cng thoi mi. Mt khc, n ci l s tn ti tch cc nht trong cuc sng ca mi con ngi. Chc chn nhng stt d thng v n ci ngay sau y s gp phn l cho cuc sng ca bn tr nn th v v to ra nhiu gi tr su sc hn.
1. Khi bn lun ci ti th bn s tm thy c nhng gi tr ch thc trong cuc sng ny.
2. Chng ta s c thm tht nhiu hnh phc khi c c n ci ca nhng ngi m mnh yu thng.
3. N ci l khi ngun bt u ca mi cu chuyn. Chnh v th hy nhng n ci lun n trn mi d khi c bt c chuyn g xy ra i chng na.
4. Mt n ci s gip bn c mt ngy mi tht sun s. Bi n khng ch l du hiu ca s khi u tt p m n cn mang n nim vui trong cuc sng ny.
5. Khi trong cuc sng ny c qu nhiu nhng kh khn khin bn vp ng v a khc. Th hy bnh tnh v ng dy ngh dy cuc i ny cn mang n nhiu l do khc khin bn phi ci.
6. Ngy bo en ti s cm thy sng rc hn khi c mt n ci m p.
7. Mt th ngn chung nht kt ni mi ngi li vi nhau chnh l n ci.
8. Trn cuc i ny khng c g l c th ph v c s kin tr ca n ci. Bi n ci s gip bn gii quyt c nhiu vn trong cuc sng. Chnh v th d gp chuyn g i chng na th hy n n ci m p ri mi chuyn cng s n thi.
9. S l mt ngy cc k v v v lng ph nu nh hm y bn qun ting ci.
10. Hy ly n ci ca bn trao cho ngi khc c th lan ta n nim vui cho h.
11. Th ng gi nht trn ngi bn chnh l n ci. Bi n s khin cho tm hn ca mnh tr nn vui v, thoi mi. V bit lan ta nim vui n vi nhng ngi xung quanh.
12. Mt n ci s gip cho tinh thn ca bn tr nn lc quan v tch cc hn. a iu ny s khin ngi khc cm thy vui v v d chu mi khi st cnh bn bn.
13. Mt trong nhng phng php cha lnh vt thng tt nht chnh l n ci.

Stt d thng v ngi mp

Khng c ai mong mun mnh s hu mt thn hnh bo , mp mp. Nhng khng phi v th m bn tr nn t tin m hy i din vi chnh n. Bng cch l tm n nhng nim vui thng qua nhng stt d thng v ngi mp. Chc chn bn s mp l mt li th bi v n ng yu m, n khng phi l mt ci ti.
1. Ngi ta ni rng nhng c gi mp thng rt chung thy. Minh chng r rng nht chnh l cch c y chung thnh vi n.
2. Bn c bit trn i ny iu g l chung thy vi bn thn mnh nht khng? chnh l m. V chng ta xua ui n i bng cch no th n vn khng chu ri xa mnh.
3. Ni c th mn v sng c th cn. Nhng ch c duy nht mt th lun tn ti mi mi chnh l n ngon.
4. Trong cuc sng ny chng ra khng th trnh khi c nhng mun phin au kh. Nhng ch c duy nht n s gip bn phn chn tinh thn hn.
5. Nu bn khng th gim cn thnh cng, th hy li ko l bn i n tht nhiu tr nn bo nh mnh.
6. Ngy trc mnh cng gy lm v trong tng lai mnh cng s rt gy. Nn c bo c ngy no hay ngy y v s gy c th p ti bt c lc no.
7. c g ng m m cng tt nhanh nh ng lc gim ca mnh th hay bit my.
8. Mt ngi con gi mp mp li va ng yu, d thng v d nui na. Ti sao anh cn khng mang em v chm ngay v lun.
Nhng stt d thng v cuc sng, tnh yu, gia nh v ng ti trn cc trang mng x hi s mang n nhiu nim vui trong cuc sng. Tuy n ngn gn nhng li bao cha c nhiu ngha su sc v nhiu gi tr tt p. Chn ch g na m khng chia s n bn b v ngi thn h c th th tim v chia s nhng dng trng thi v cng th v ny nh!