Top 7 thực phẩm làm tăng nguy cơ sảy thai mà mẹ bầu cần phải biết

Top 7 thc phm lm tng nguy c sy thai m m bu cn phi bit chnh l mt trong nhng kin thc cn nh c th c mt thai k khe mnh. Bi khng phi thc phm no c giu cht dinh dng cho ngi bnh thng m li c th p dng cho b bu c.

Chng ta u bit c rng rau qu l thc phm thit yu, giu dng cht, rt cn cho m bu cng nh thai nhi. Th nhng vn ng ni y chnh l nu nh chng ta khng n ng v hiu v cc thc phm chng ta n th n c th gy ra nhng him ha v cng kh lng trc, nh hng n thai nhi. C th ni trong vic n ung khi bu b khng cn qu king khem tuy nhin cc m bu cng cn phi trnh nhng thc phm khng cn thit c mt thai k khe mnh. Vi top 7 hc phm lm tng nguy c sy thai m cc m bu cn phi bit l mt li khuyn hu ch cho cc m y:

1. Khng n hoa qu nng

Vic n nhiu cc loi qu c tnh nng nh mt, vi, su ring, mn, nhn cng s d khin c th b nng trong, ng thi cng s li gy pht ban. Chng ta cng hng nn n, ung qu nhiu nc p da trong 3 thng u chnh v loi qu ny c th gy ra nhng cn co tht t cung lm sy thai mt iu khng ai mong mun.

top 7 thuc pham lam tang nguy co say thai ma me bau can phai biet - Top 7 thực phẩm làm tăng nguy cơ sảy thai mà mẹ bầu cần phải biết

Khng n qu nng

2. Ngi cu

M bu cng phi trnh xa rau ngi cu nh! Bi loi rau ny khng tt chho b bu khi mang thai b tng nguy c b ra mu, co bp c t cung cho nn rt d khin cho b bu b sy thai hoc sinh non.

top 7 thuc pham lam tang nguy co say thai ma me bau can phai biet 1 - Top 7 thực phẩm làm tăng nguy cơ sảy thai mà mẹ bầu cần phải biết

Ngi cu

3. Rau rm

Ch em ph n c thai nn hn ch n rau rm v khi n rau rm cng rt d b mt mu. L do chnh l trong rau rm c rt nhiu cht gy ra tnh trng co bp c t cung dn n vic d sy thai.

top 7 thuc pham lam tang nguy co say thai ma me bau can phai biet 2 - Top 7 thực phẩm làm tăng nguy cơ sảy thai mà mẹ bầu cần phải biết

Rau rm

4. Kh qua

Trong qu kh qua hay cn gi l mp ng rt t cht x v cht bo, cc cht ny khng h ph hp vi ch dinh dng ca ph n mang thai v cho con b Khng ch vy m khi ngi ph n mang thai n mp ng c th gy gim ng huyt. Thnh phn ca ht mp ng c cha mt cht tn l vicine y chnh l mt c t c kh nng gy ra hi chng nh au u, hn m vi b bu nhy cm. Cn na, trong qu mp ng cng c th dn n sinh non cho nn cc m cn phi trnh.

top 7 thuc pham lam tang nguy co say thai ma me bau can phai biet 3 - Top 7 thực phẩm làm tăng nguy cơ sảy thai mà mẹ bầu cần phải biết

Kh qua

5. To mo

Nu nh theo ng y, to mo c tc dng lm hng phn t cung, v ng thi n cng c th thc y t cung co bp, khin m bu d b sy thai, ngu c sinh non cao. Cc m bu hy ni khng vi loi qu ny nh!

top 7 thuc pham lam tang nguy co say thai ma me bau can phai biet 4 - Top 7 thực phẩm làm tăng nguy cơ sảy thai mà mẹ bầu cần phải biết

To mo

6. u xanh

Theo rt nhiu nghin cu cho thy u xanh hoc cha chn hn thng thng cng s cha rt nhiu enzymes v m. Cc cht ny cng c th gy nn s co tht t cung vi hu qu l gy sy thai trong nhng thng u, v kch thch sinh non. Trong qu u xanh li cn c prostaglandin v oxytocin l nhng cht m kch thch tr ra i sm ngay c khi cha thng. Hy ni khng vi u xanh khi mang thai.

top 7 thuc pham lam tang nguy co say thai ma me bau can phai biet 5 - Top 7 thực phẩm làm tăng nguy cơ sảy thai mà mẹ bầu cần phải biết

u xanh

7. Da

Da l mt loi hoa qu thm ngon th nhng li nm trong danh sch Top 7 Thc phm lm tng nguy c sy thai m m bu cn phi bit. Bi khi n da th chnh nhng cn co tht t cung lm sy thai, ng thi cng li gy ra tiu chy hoc d ng cho b bu. Bi trong da c cha bromelain c tc dng lm mm t cung, ng thi n cn to ra cht gy ph thai. Cc m tuyt i khng n da trong 3 thng u, th nhng vi nhng thng cui th da li l mt loi qu tt gip gim au khi sinh y.

top 7 thuc pham lam tang nguy co say thai ma me bau can phai biet 6 - Top 7 thực phẩm làm tăng nguy cơ sảy thai mà mẹ bầu cần phải biết

Da

Hi vng rng vi Top 7 Thc phm lm tng nguy c sy thai m m bu cn phi bit ny cng tht hu ch, gip cho b bu trang b cho mnh cc kin thc cn thit bo v cho thai nhi, b sung dinh dng cho chnh mnh.