Top stt thả thính ngọt ngào đốn hạ trái tim crush ngay tại chỗ

Stt th thnh ngt ngo, nhng dng status c st thng kh cao s d dng n h tri tim Crush ngay ti ch. Nhng li ni ngt ngo, sn sm nh rt mt vo tai s khin i phng khng khi xao xuyn. Nu bn ang thng thm, nh trm mt bng hnh, hy ng qun dng li ngon, ting ngt ca cm, chinh phc ngi y nh! Bi vit sau y ca Baiviethay.com s cung cp ti liu cho bn.

TOP stt th thnh ngt ngo ca nng ngay ti ch

Con trai yu bng mt, con gi yu bng tai chnh v vy nhng dng tin nhn, stt tn gi lng mn,d thng sau y s l v kh c lc v cc k hiu qu cc chng trai c th tn nngv chim trn tri tim nng. Hy cng chia s nhng cu stt th thnh ngt ngo di y bt u vi cng cuc chinh phc c gi ca bn nh.

1. Em n nh 1 thin thn, nh nhng v thnh thin. Thin thn cho anh bit th no l tnh yu, s s chia, nim hnh phc v s kh au. Tt c nhng iu y lm nn hng v cuc sng v tnh yu. Cm n em tht nhiu thin thn ca ring anh.

2. Chn l cui cng trn ci i vn ch l tnh yu. Yu l sng v cn sng l cn yu. Anh yu em.

3. Anh xin tng em c i dng hoa hng thm. Tnh yu y s mi mi nh hoa ti trao cho em ch cuc i ny. V xin tng em c dng mu nng tri tim ny.

4. Em , tri tim anh rt nhiu ngn. Ngn th 1 chc chn em bit dnh cho ai. Th ngn th 2 em mun bit anh dnh cho ai khng? Vn ch cho ngi em on trn. Ti ngn th 3 em ng nng vi nh. Vn ch cho ngi ny thi. V c th ti ngn cui cng anh vn ch dnh cho ngi con gi y. Mi mi tri tim nhiu ngn ca anh ch dnh tng cho mnh nng.

5. Anh ang thiu Vitamin trm trng. Anh cn vitamin A mt anh lun sng. Anh cn Vitamin B thn kinh anh lun vng vng. Em chnh l vitamin, loi vitamin gip anh lun thy l phi, lai vitamin gip anh lun vng vng trc th thch cuc sng v c thm ngh lc, nim tin cng vitamin i sut cuc i. Mi yu Vitamin ca anh.

6. Anh c th khng c g nhng khng th khng c em. Anh c th mt tt c nhng khng th mt em. Anh yu em.

7. Ngy hm qua yu em.ngy hm nay yu em. Ngy mai vn yu em. V mi mi tri tim anh s lun dnh trn cho em. Mt ngy tt lnh s n vi em tnh yu ca anh.

8. Hy nh nhng ly tri tim anh ra em thy c tnh yu chn thnh ca anh v ri hy t t t n vo v tr c anh c tip tc yu em cng nh!

9. 1 tun c 7 ngy. 1 ngy c 24 gi. 1h c 60 pht. 1 pht c 60s. Khng ngy no,gi no l anh khng nh em. Khng giy pht no anh khng ngh v em. Tm hn v tri tim anh ngp trn hnh bng em. Nh v yu em nhiu.

10. Nu anh l nh th anh s vit tng em nhng vn th chy bng. Nu anh l nhc s anh s vit tng em nhng bn tnh ca bt h. Nu anh l lp trnh vin anh s vit nn nhng on m ngp trn hng v tnh yu. V nu anh c th anh s lm tt c v em.

11. C mt li trn i anh vn ch mun ni vi em Anh yu em.

12. Ti c 1 thin thn. S tht ch k nu gi thin thn cho ring ti. Hy bay i lm nhng iu thin thn mun v hy quay v dng chn bn ti khi thin thn mt mi. Ti yu em thin thn h.

13. Cui cng anh c th m em trong vng tay, hai tri tim cng chung nhp p. Hy tin rng anh chng bao gi i thay d cho phi ch i c nghn nm.

14. D bao ma ng lnh gi tri qua anh cng khng bao gi em ra i. Mi m v con tim anh li thm nh em nhiu v anh hiu rng ko th sng m ko c em.

15. Anh c c c 1 thi gian di i ch 1 tnh yu. V by gi tnh yu y xut hin khi em n. hy tin anh, anh chn ch i c c tnh yu ca em th d c th no anh vn ko ri b em.

16. Ch c s du dng ca em mi cu anh thot khi ci nng nc ca ma h. V ch c s du dng ca em mi cu anh thot khi ci lnh gi bt tn ca ma ng. Cm n em cho anh thm nha sng. Yu v nh em tht nhiu.

17. Tri tim anh d b tn thng v bt c l do g nhng khi gp em n c cha lnh v gi y anh cm thy tht m p mi khi bn em. ng bao gi ri xa anh nh. Anh yu em thin thn ca anh.

18. Khi mn m bung xung, nhng ln gi mt vi vu thi anh c ngh l hi th ca em, l ting ht ngt ngo du m ct ra t tri tim em cng lm anh nh em da dit. anh ch mong tri sng tht nhanh anh li thy n ci, nh mt thn quen ca em.

19. Mi ln anh i xa, anh li nh n em, nh n ngi con gi thng nht v tin nht ca lng anh. Cm n em yu anh v lun bn anh nhng ngy thng qua.

20. Anh s gi tt c nhng yu thng cho mnh em, cho em hiu v tin rng anh mi thng yu em, mi gn gi em du yu trong tri tim anh.

21. Hoa ri cng tn, sao ri cng ln, cy ri cng gi nhng tnh yu ca anh dnh cho em th khng bao gi i thay, trc sau vn nguyn nh mt.

22. Thuyn c tri dt v phng no th cng vn quay v vi bn. Anh c i n chn tri no th cng vn quay v bn em v anh khng th sng, khng th tn ti m khng c em. Cuc i em chnh l cuc i anh. Anh yu em.

23. Anh lun khi u v kt thc 1 ngy bng cch ngh v em, ngh v nh mt say m ca em,ngh v n ci xinh ti ca em, ging ni m p v i mi ngt ngo ca em. Lm nh th anh s c thm sc mnh chin u vi bao kh khn mt mi ca cuc sng. Cm n em nh tnh yu ca anh.

24. Mt tri tim khng c tnh yu nh bu tri khng c v tinh t. V nh th s tht bun t phi khng em? V vy, tri tim em ng bao gi ngng yu anh nh. Anh cng vy.

25. Em yu hy ch cho anh bit anh phi lm sao gi c em mi mi nhng hy anh bt u bng cch ni Anh yu em.

26. Em v anh u bit chng ta khng phi l ngi u tin ca nhau, nhng anh hy vng chng mnh s l ngi cui cng ca nhau k t ngy hm nay.

27. Khng ai c th bit ht v nhau ri mi tin ti hn nhn. Chng ta s c gng tm hiu v nhau trong tng ngy ti v cng nhau chia s vui bun trong cuc sng ny. Hy lm v ca anh nghe em.

28. Em c tin vo tnh yu t ci nhn u tin khng? Hy anh i qua mt ln na.

29. Ngi ta ni tnh yu phi tr gi, hy ni cho anh bit em cn bao nhiu?

30. Liu cha ca em c phi l mt tay trm khng? V ng y nh cp nhng v sao trn tri v a chng vo mt em.

Stt th thnh ngt ngo siu ng yu

Th thnh l mt ngh thut, ngi th thnh l mt ngh s. Cc chng thng s bit l cc nng rt thch nhng s ngt ngo v ng yu v th h s dng nhng dng stt th thnh ngt ngo ng yu ca cc nng y nh v ngc li.

1.Tri ma ri, sao anh cha em?

2. Anh bit ti sao mt em li p vy khng?

Khng bit na.

Bi v trong mt em lun c anh .

3. T do d my ngy tri, cui cng quyt nh tung ng xu, trng mt phi th s t tnh vi cu. Th trng mt tri th sao? Th lt ngc li.

4. T c mt siu nng lc, nhm mt li l c th nhn thy cu.

5. Em c th ci mt xu khng? C ph ca anh qun cho ng ri.

6. Sao anh nhn ging mt ngi h hng ca em th?

Ai c?

Con r ca m em.

7. Cu c bit cu khc nhng v sao im no khng? Sao trn tri, cu trong tim t.

8. Em c mt siu nng lc .

H?

Siu thch anh~

9. Nu bn gi c v bn gi hin ti ca anh cng ri xung nc, em c th lm bn gi mi ca anh khng?

10. Anh c bt la khng?

Khng c.

Th anh t chy tri tim em kiu g m ti vy?

11. Cha c cho php m t thch anh, em xin li nh.

12. Mun tng anh mt mn qu ng yu, nhng m bn chuyn pht khng cho em chui vo trong hp.

13. anh, tim em bn no?

Bn tri ch g na.

Sai ri n, bn cnh anh.

14. Em va xem mt b phim in nh, tn phim va hay li trng vi tn ngi em thch nht.

Phim g?

Your name.

15. Cho d anh l vng trng hay xanh en, trong mt em u ch c anh.

Cu bit cu ging ai khng?

Ai c?

Bn gi t.

16. T bo th ny, l bi v trong lng t cn c cu na.

17. I love you. Hi vng nu c c hi th anh hy tr ba t ny cho em.

18. bit yu khng? Khng ! Vy anh dy em l c ri.

19. Em vi anh ngoi chuyn tnh cm ra th chng c g ni c.

20. Em cn anh, chng cn th din na.

21. Lm bn trai em i. c th ng , khng c th em ngh cch tip.

22. Em bit c ba ngi thch anh.

Ai vy?

Em n em n em n!

23. Nhiu lc ngh mnh cn khng bng con mui, t ra mui c th cn mt pht ln i anh.

24. Anh mun th son mi v du ty ca em khng?

25. Tng em mt thi son, mi ngy em tr anh mt cht nh.

26. Ni kiu tiu cc th l thc khuya, ni tht l mt ng, m ni ng ra l nh anh.

27. Son mi em c th t mua, anh cho em tnh yu l c ri.

28. Em thch anh l tht, trc du phy l a, sau du phy cng th.

29. Anh bit iu g tuyt vi nht th gian khng, l ch u tin ca cu ny y.

30. Lp cu Halloween c chi ha trang khng?

lm g?

t ha trang thnh ngi yu ca cu.

31. C g bay vo mt t ri ny.

C g u.

V vn, r rng c bng hnh ngi t thch.

Nhng Stt th thnh ngt ngo nht l nhng cu tn gi d nht m chng trai no cha bit tht qu thit thi. Nhng cu tn gi sn sm vi bao li ng mt, bao li ha hn khin cho nng no cng mi lng v ngay lp tc. Vi bi vit trn y,hi vng cc chng c thm ngun t liu qu trong vic chinh phc nng. Chc cc bn sm thnh cng!