Trọn bộ những stt buồn về mưa khiến bạn rơi lệ

Nhng stt bun lun mang n cho chng ta nhng cm xc kh ni thnh li. Nhn nhng git ma m ri r rch khin lng ta sao m tnh lng, cht nh v nhng chuyn qua, nhng p lc bn b cuc sng. Hy cng nhau m mnh vo nhng stt bun v ma thy lng mnh nh nhng hn. Chia s nhng tm t ca mnh bn s thy c s s chia t nhng ngi thn yu y! Hy cng nhau theo di nh!

101+ Stt bun v ma c yu thch nht

Nhng stt bun v ma lun i su vo lng bn c, chng ta c th bt gp nhng tm s ca mnh thng qua nhng stt bun ny. Cuc sng c qu nhiu iu khin chng ta cm thy p lc v mt mi. Nhng ha vi chng ti rng, mnh ch c yu lng mt cht thi ri hy c gng chin u nh!

1. Ti thch i di cn ma khng ai phi thy thy ti ang khc.

2. Tui tr ging nh mt cn ma ro ma h, cho d b cm lnh, ti vn mun quay li c t ma thm mt ln na.

3. Maht ma ri cun tri bao k nim d vng.

4. Ti yu ma v ma chnh l v bc cm xc. Ti yu ma v trong cn ma ti c th khc khi ang ci.

5. Tnh yu v hnh phc ging nh nhng ht ma, trng thy nhiu nhng gi ly chng tht kh.

6. Khng nht thit khi tri tnh ma l s thy cu vng, khng phi c c mt ngi ht lng yu thng th c ngi p li.

7. i lc nc mt ng qu hn c mt n ci, n ci tng cho bt c ai nhng nc mt v ma th ch dnh cho nhng ngi m ta khng mun mt.

8. Ma ngng ri chc g tri tnh, chia tay em ri chc g ht yu!

9. Ni anh nng ri ? Ni em th vn ma. Anh thng ai ri ? Cn em th vn cha.

10. Ti tm ai gia mt tri chen nng? Ai tm ti gia ph vng ong ma?

11. i qua nhng ngy ma yu thm nhng ngy nng.

12. Ma hi h xa i nng ma h. Em hi h xa tt c v anh.

13. Ma th mt m sao tt vo mt th rt. Yu th hnh phc m kt thc th u kh.

14. Cn ma chiu nay sao v tnh n th, t li em v nc mt kh tun ri.

15. Tnh yu v hnh phc ging nh nhng ht ma vy. Trng thy nhiu nhng a tay gi ly chng khng d dng.

16. Em mm ci ti nh nng, nhng lng em th ma khng ngt anh . Chc s khng bao gi em mm ci nh th na u.

17. Em lng n cui cn ma bt cht. Lng ly sau lng ca by sc cu vng. Nhng git trong veo m lng ma h. Gi thin ng cung di di mi cong.

18. Hm nay chiu th by. Ngi bn khung ca s. Ngm nhn thc ma tun. Git ma hay git l. Lm xao ng b tre. Bng nghe lng thng nh. Thong hng xa hng h.

19.Thi th u, nhng m ma ti rt thch bi ng sng nht, cun trn trong chn nm, gi u ln tay ba, nghe ba k chuyn i xa ri ng mt gic cho n sng. V tuyt hn na l khi thc dy tri vn cn ma

20. Khi ta ln ln cng nhng rung cm, h hn, ma khc i tht nhiu m khng phi ai cng nhn ra iu .

21. Ma gi li cho con ngi ta nhiu k nim, khi bn cnh h ch cn ma, h chng cn sc gi li nhng ngh suy ca ring mnh na.

22, Ma l s kt ni, d vng, hoi nim. Nhng hn c, ma l ni au, ci nm tay u, l mt vng tay m kh, nh mt, ni lo u. Ma cng l lc mang li cho ti nhng cm xc bt tn v dng suy ngh min man.

23. Ma ngoi ra khng c du hiu sp ngng ri, nhng k c v qu kh ca ti th hnh nh sp tan ra nh ln khi thuc. Nhng th xa ch tic rng ma by gi ch n thun l nhng ht ma c m vo lng c ang say ng

24. Tm t lc vo lng Hu mt m nghing mnh giu i ci lnh, ai li ln na bng khung vi m k nim u i. Ta khng chc rng mnh c thch ma hay khng, nhng mi lc ma ri li khin lng ta c n nhiu qu

25. Ti quen em vo mt ngy ma, nhng cn ma thng tm bay bay chng t mm vai o. lu nhng c l cha mt tnh yu tri vo qun lng, ng sau nhng chuyn i, ng sau my ng th l m tm t p , i ch

26. Ma mi t tch, ngi ng ngn mi ni y Nhng git nc ng li trn phin l nh nh mt ai lnh gi, di con mt g si tnh, mi th xung quanh y tr nn u bun.

27. Ti ngi nh t vu v nh v nhng ngi con gi tng bc ngang qua cuc i mnh. Ai cng c cuc sng mi ca ring h, ring em, em mang theo tt c v chn h v v tr v y nhng mn ma ri r rch.

28. Ti cha bao gi chn vic ngi mt gc v nhn tri, nhn i tri chm trong ma, nhng ti lun mang theo mt chic o ma c bt cht ma v, ti s chy xe tht chm v tn hng cm gic au rt khi tng ht ma ri lin hi vo mt

29. Ti thch ma v i di ma chng ai bit nc mt ti ri, ti thch gi lnh v sng trong n chng ai bit b vai ti ang rung ln v c n.

30. Ma ri r rch v ngi trong qun c ph thn quen, lng nghe mt bn nhc yu thch, c mt cun sch hay v m chm v ni nh.

31. Ma bao gi cng lm mi th xung quanh ti tr ln nht nha, v ni nh th di rng ra.

32. Ma th mt m sao tt vo mt th rt. Yu th hnh phc m khi kt thc th cn ni au.

33. Mt git ma d l tha tht, nhng n cng rt d dn con ngi ta tr v vi hoi nim qu kh

34. Ngi ta ni ngy m mnh au nht th tri s cn ma.

35. Nu ni bun ha thnh ma, th gian ny c ni no m khng t.

36. Cn ma m mang theo bao ni nh, qua ri nhng k c anh v em.

37. Ma cun tri bao k nim d vng

38. Ma bao gi cng lm mi th tr nn nht nha. Cn ni nh c di rng ra.

39. C ai ch c mt mnh m khng ght nhng cn ma?

40. Nu ni bun c th ha thnh ma

Hi th gian c ch no khng t?

41. Cn ma chiu nay sao v tnh n th, t li em v nc mt kh tun ri.

42. Khng hiu kip trc mnh lm g sai

sut kip ny i che ma cho k khc

Ma tnh, nng ln, h m nim vui mi ci ni

Mnh mnh ngi gom nht nhng vt au.

43. C ngy tht tch no khng ma

C tnh yu no khng phi qua au n

C ni au no m ngi ta vn cam lng nm tri.

44. Thin ng v a ngc, hai u ca cn cn tnh yu, anh v em mi mi khng th gp nhau cng mt im. Tht tch nm nay li ma ri, anh v em vn chng th gp c nhau.

45. Kh khn ri s qua i, ging nh cn ma ngoi ca s, c tm t c no ri cui cng cng s tri quang my tnh.

46. Chnh l mt ngy tm trng khng n li cn gp tri ma. Va li xe, va a tay gt nc ma xen ln nc mt. Lc y mt ci xe to i qua tt lun nc t u xung chn, bt khc ngon lnh.

47. C nhng ngy i gia ng, mc tri ma gi nh th no. Khng m, khng o ma, x toc c mn ma m kia, mc k tt c. Khng bit trong lng ngh g, hay bun g na, ch l mun mt mnh ng u vi tt c, mi suy t c theo gi ma, ch bit rng nhn ma rt bun nhng cng rt nh lng.

48. i di ma th khng ai bit mnh khc c. Quay lng mt ci th nc mt lin ho vi nc ma. Mt ci nng mt ci lnh c th chy ngc vo tim.

49. Cn ma hi b thng vui lm, ch c c chy ra ngoi vi l bn nhng cng ln cng nhiu k c v ma th ma n ch khin chnh lng v c n, ch mun 1 mnh ngi mt gc quen,

tch c ph v 1 bn nhc bun ngm tng ht ma rimy hm nay tri li mali nh v nhng cn ma tng i quari xung ri tan v

Phi chng chng ta ln?

50. Ti rt thch tm ma. Rt thch trm mnh di ma d lnh, d s bnh ngay sau . Nhng c mt ngy li s ma lm, s ma xi ln ngi ri v chng ai hi thm. C s ng di cn ma, khc lc i v chuyn tnh bi t s chng ai thu, m s b chi l d ngi.

51. Cn ma ra tri i nhng lc gin nhau ght nhau, ch li lng nng tru, k nim.

52. Ma th mt, m tt vo mt th rt. Yu th hnh phc m kt thc th au.

53. Nu ni bun l nhng cn ma, th bn trong em l c mt tri ging bo.

54. Cu c bit, vo mt ngy ma nc mt ca t cn nhiu hn c ma.

55. Em vn l em vn i ch

Vn gom nhung nh dt thnh th

Vn ngi th thn nhn ma

m git ma su ngp li m

56. V khng l ca ai, nn ti cho php bn thn mnh lng nhng trong mi mi quan h khng c kt qu.

57. Ai bc i ri cng s c lc mt mi v ti cng th. Ti ngh mnh nn dng chn ti mt ngha trang no cho i thanh thn. Ma ri!

58. Ma vn thVn mt mu xm xt

Ngi vn thVn lnh nht vi nhau.

59. Ri mt ngy ma tm t, khng mt cht nng nh, anh s hiu ra rng:Ngoi em ra chng c ai ng di ma ch i anh u.

60. Sau cn ma tri li t

Sau cn au ngi li khc

V gp li thnh bo ging.

Nhng stt ma bun ngn hay nht hin nay

Stt ma bun ngn s l mt a im tuyt vi dnh cho nhng tm hn chnh vnh trong cuc sng. Nu bn ang tm trng v nhn thy nhng ht ma li thy lng mnh nng tru hn. Hy chia s tm s ca mnh cng chng ti qua nhng stt bun ny nh!

1.Nu tnh yu l mt git mua anh s gi em cn ma roNu tnh yu ch l mt ngi th em s gi em cho anh

2.Ma bao gi cng lm mi th tr nn nht nha cn ni nh th c di rng ra!

3.Cn ma chiu nay sao v tnh n th, t li em v nc mt kh tun ri.

4.Ti thch i di ma khng ai c th nhn thy ti ang khc.

5. Tui tr ging nh mt cn ma, cho d b cm, vn mun quay li c t ma thm mt ln na.

6. Ti yu ma v ma l v bc cm xc hon ho. Ti yu ma v trong cn ma ti c th khc khi ang ci.

7. Tnh yu v hnh phc ging nh nhng ht ma vy, trng thy nhiu nhng a tay gi ly chng tht kh.

8. Khng phi c tnh ma l s thy cu vng, khng phi c c mt ngi ht lng yu thng th c ngi p li v khng phi c c mt ngi mn mi ch i th s c mt ngi tr v.

9. i lc nc mt tr nn ng qu hn c mt n ci, n ci c th tng cho bt c ai nhng nc mt th ch dnh cho nhng ngi m ta khng mun mt.

10. Ma ngng ri chc g tri tnh, chia tay ri chc g ht yu!

11. Ni anh nng ri ? Ni em th vn ma. Anh thng ai ri ? Cn em th vn cha

12. Ti tm ai gia mt tri chen nng? Ai tm ti gia ph vng ong ma?

13. i qua nhng ngy ma yu thm nhng ngy nng.

14. Ma hi h xa i nng ma h. Em hi h xa tt c v anh.

15. Ma th mt m tt vo mt th rt. Yu th hnh phc m kt thc th au.

16. Tri ma t ng, ngi ma t lng.

17. Cn ma chiu nay sao v tnh n th, t li em v nc mt kh tun ri

18. D rng tri ma hay nng, d rng lng anh c nh. D cho em khc thm bao m, ch i mt ngy bng hnh anh tr v cng m ma

19. Ma ngi gc qun c ph quen. Nghe nhc khng li c cun sch hayTh gii t nhin nh li.

20. Ma bi li ti bay ngang ph c, ngi ra i c cn nh g?

21. Ma mi, ma hoi, ma, ma ri. m cng nh ngy su khn ngui. Nng trn phng no, em cng vy. Lnh ngt ma thng, lnh mi i

22.Ma m gc u ph ng trong mm hiu ht qui m

23.Nu ni bun c th ha thnh ma, hi th gian c chn no khng t?

24.Nhng git macho d l tha tht cng a con ngi v vi nhng k nim xa

25. Ti thch ma th i di ma chng ai bit nc mt ti riV ti thch bng m v n sau n ti chng phi ci gng go.

26. Ma v trng c hng cy, trng qua khung ca, trng my ngang tri. Nhc bun nh ting ma ri, bn nhau sao vn n ci l thng.

27. Tri cui ng lnh tng ni nh, ha mi ci su a hn th. Ht ma ri nh xung hoa tn, nh git l su cn mun thu.

28. H Ni pha anh gi ngt ma cha? H Ni pha em ma vn cn ang ht

29. Mun khc lm, bng cn ma kianh mt mn qu.

30. Ni bun trt di i ngc chiu, c th lc i trong ma, bt i trong gi. Vy cng tt, bo ri cng s tan m thi

31. Mt ngy ma v anh khut xa ni em, bng dng c phai dn, phi bao lu em mi qun c anh?

32. ng bun v qu kh bn khng c c ngi y . M hy sng lm sao ngi y bun v tng lai h s khng c bn

33.Ni bun ln nht l c t ra hnh phc

Ni au ln nht l lun c gng mn ci

34.Im lng l cch tt nht cho ai bit rng bn tn thng bit bit nhng no

35 m chnh l khong thi gian m con ngi ta sng tht vi chnh bn thn mnh

36.Hy sng cuc sng nh mt a tr

Ci khi vui

Khc khi bun

D dng qun i mi chuyn v d dng tha th

37. Im lng l cch tt nht nhn ra: Ai cn ta v ai nh n ta lc gp chuyn bun

38. m khuya l khonh khc ca s c n, ni bun v nhng git nc mt

39. Tri hm nay li ma, cn ma khng ln m r rch, lng bng thy tht c n, trng tri.

40.Thnh ph hm nay li ma, ni no em c cm thy lnh hay khng?

41. Ma ri khin tt c nhng th xung quanh tht nht nha cn ni nh c mi di thm.

42.Ta quen nhau trong mt bui chiu ma, gi y ch cn mnh em ngm ma ri.

43.Ma ri, ngi qun cafe v lng nghe mt iu nhc yu thch. Cm thy cuc sng tht ngha.

44. Ngy bun nht l khi anh ri xa em vo bui chiu ma ri. Hm nay tri li ma, lng bng khc khoi nh v anh.

45. Ma r rch, ma c tun khng dt, i khi li yu nhng tia nng m p.

46. Khc di ma! Chc ai cng tng mt ln tri qua.

47. Yu thng ca chng ta cng nh nhng ht ma ri nht nha v tan bin.

48. Khi tri ma thch cm gic c ngi trn xe bus i khp thnh ph, cm gic i tht xa chng lm g ch ngm nhn mi th trong cn ma.

49.Thm cn ma tht ln ngay lc ny, ch ti ng gia tri ma khc tht thoi mi cho vi ht ni bun.

50. Si Gn c chiu li ma, thm cm gic i bn tay an vo nhau truyn hi m cho nhau, m p v yu thng n l k.

Trn y chng ti chia s n qu c gi nhng stt bun v ma su lng khin bt c ai c c cng u phi suy ngm v s chia su sc v cuc i. Nu bn ang bun b v chnh vnh th hy sng chm li, cm nhn nhng stt bun ny ca chng ti chc chn tm hn bn s nh nhng hn bit bao. Cm n cc bn theo di bi vit ny nh!