Trọn bộ stt thả thính tán gái ngọt ngào, hài hước nàng nào cũng mê

Stt th thnh tn gi, nhng dng status ngt ngo, sn sm pha cht hi hc,d dm s khin cc nng xao xuyn. Con trai yu bng mt, con gi yu bng tai chnh v vy nhng dng tin nhn, stt tn gi lng mn, d thng s l v kh c lc v cc k hiu qu cc chng trai c th tn nngv chim trn tri tim nng. Hy cng chia s nhng Stt th thnh tn gi di y bt u vi cng cuc chinh phc c gi ca bn nh.

Stt th thnh tn gi ngn gn

Top nhng stt th thnh tn gi hay ngn gn m nhiu chng trai cha bit, l nhng cu tn gi hay nht mi thi i gip cc chng trai tn gi xiu ngay v lun. Nhng cu tn gi ngt ngo v hi hc khin cho cc nng phi lng ngay t ln u tin.

Phi chng em l mt nh o thut? Bi v mi khi anh nhn em, mi th xung quanh u bin mt.

Ch ng cho anh! [n u c?] Tri tim em.

Nu khng c g l mi mi, anh c th l khng c g ca em c khng?

Anh c th chp nh em khng? [] chng minh vi l bn rng thin thn l c thc.

Anh c th i theo em c khng? Bi v anh lun c cha m bo l phi theo gic m ca mnh.

Xin li, nhng em n anh mt ly. [Ti sao?] Bi v khi nhn em, anh nh ri mt ly nc ca mnh ri.

Nu mi ngi sao bin mt mi khi anh ngh n em, th bu tri ny s khng cn sao mt.

Mt tri ln hay l em ang mm ci vi anh th ny?

Mt em xanh bic nh mu ca bin vy. V em bit khng? Anh lc ngoi khi ri.

Hy trong tri tim anh, em khng phi tr tin tr u.

Nu em l nc mt trong mt anh, anh th s khng bao gi khc khng phi mt em.

Em c th cho anh mn mt n hn c khng? Anh ha l s tr li y .

B ci bnh xung. Mnh em thi cng ngt ngo ri.

Xin li nhng anh ngh mt em c vn . [] Khoan , ch l c ci g lp lnh trong mt em thi.

Cha ca em l ngi ngoi hnh tinh ? [Khng, ti sao?]

Bi v anh cha bao gi gp c mt c gi no nh em.

Em bit trong menu c g khng? l Me-n-U (Anh v em)

Cng nhau phm ti i. Em nh cp tri tim anh, cn anh ly i tri tim ca em.

Mi ngi gi anh l John, nhng em c th gi anh ti nay.

Mi ngi cn n mt ngy 3 ba tn ti. Anh th ch cn nhn thy em thi.

Anh nn vui v v chng ta l bn b, hay l nn bun khi chng ta ch l bn b?

Em c thn. Anh c thn. Chc khng phi l ngu nhin u nh?

in thoi ca anh c vn ri. N khng c s in thoi ca em.

K c tri t ny l khng trng lc, anh vn c v em.

Em c th a anh n tim bnh c khng? V anh cng mun c mt chic bnh Cutie ging nh em vy!

Em c th bc ra khi quy bar khng? Em ang lm tan ht y y!

Anh khng say; Anh ch say m em thi.

Em c th rt mi tn hnh tri tim ny ra khi mng anh khng? Mt thng nhc c cnh bn trng anh y.

Nu n hn l nhng bng tuyt th anh s gi cho em mt cn bo tuyt.

Anh m v p ca em qu nn va trng bc tng , anh cn tn v s ca em tnh bo him.

Nhng vin kim cng l tht phi khng? [NNG: VNG] Anh ni v i mt em c.

i mt em cn xanh hn c i Ty Dng, v anh th b lc trn bin c mt ri!

Cho, giy php li xe ca em b nh ch do li my g kia i n ch mt tr phi khng?

Em bit y, p l mu yu thch ca anh. [Nng: khng phi l mu sc.] l mu mt ca em.

Mt tri va ln hay l em mm ci vi anh?

Stt th thnh tn gi ngt ngo, lng mn

Hy gi tng n c gi m bn ang thm thng trm nh, nhng li ni, stt c cnh xut pht t s chn thnh ca bn chc chn rng c y s phi gc ngay thi. Sau y l nhng Stt th thnh tn gi ngt ngo, lng mn nht cc bn c th su tm.

1. Em n nh 1 thin thn, nh nhng v thnh thin. Thin thn cho anh bit th no l tnh yu, s s chia, nim hnh phc v s kh au. Tt c nhng iu y lm nn hng v cuc sng v tnh yu. Cm n em tht nhiu thin thn ca ring anh.

2. Chn l cui cng trn ci i vn ch l tnh yu. Yu l sng v cn sng l cn yu. Anh yu em.

3. Anh xin tng em c i dng hoa hng thm. Tnh yu y s mi mi nh hoa ti trao cho em ch cuc i ny. V xin tng em c dng mu nng tri tim ny.

4. Em , tri tim anh rt nhiu ngn. Ngn th 1 chc chn em bit dnh cho ai. Th ngn th 2 em mun bit anh dnh cho ai khng? Vn ch cho ngi em on trn. Ti ngn th 3 em ng nng vi nh. Vn ch cho ngi ny thi. V c th ti ngn cui cng anh vn ch dnh cho ngi con gi y. Mi mi tri tim nhiu ngn ca anh ch dnh tng cho mnh nng.

5. Anh ang thiu Vitamin trm trng. Anh cn vitamin A mt anh lun sng. Anh cn Vitamin B thn kinh anh lun vng vng. Em chnh l vitamin, loi vitamin gip anh lun thy l phi, lai vitamin gip anh lun vng vng trc th thch cuc sng v c thm ngh lc, nim tin cng vitamin i sut cuc i. Mi yu Vitamin ca anh.

6. Anh c th khng c g nhng khng th khng c em. Anh c th mt tt c nhng khng th mt em. Anh yu em.

7. Ngy hm qua yu em.ngy hm nay yu em. Ngy mai vn yu em. V mi mi tri tim anh s lun dnh trn cho em. Mt ngy tt lnh s n vi em tnh yu ca anh.

8. Hy nh nhng ly tri tim anh ra em thy c tnh yu chn thnh ca anh v ri hy t t t n vo v tr c anh c tip tc yu em cng nh!

9. 1 tun c 7 ngy. 1 ngy c 24 gi. 1h c 60 pht. 1 pht c 60s. Khng ngy no,gi no l anh khng nh em. Khng giy pht no anh khng ngh v em. Tm hn v tri tim anh ngp trn hnh bng em. Nh v yu em nhiu.

10. Nu anh l nh th anh s vit tng em nhng vn th chy bng. Nu anh l nhc s anh s vit tng em nhng bn tnh ca bt h. Nu anh l lp trnh vin anh s vit nn nhng on m ngp trn hng v tnh yu. V nu anh c th anh s lm tt c v em.

11. C mt li trn i anh vn ch mun ni vi em Anh yu em.

12. Ti c 1 thin thn. S tht ch k nu gi thin thn cho ring ti. Hy bay i lm nhng iu thin thn mun v hy quay v dng chn bn ti khi thin thn mt mi. Ti yu em thin thn h.

13. Cui cng anh c th m em trong vng tay, hai tri tim cng chung nhp p. Hy tin rng anh chng bao gi i thay d cho phi ch i c nghn nm.

14. D bao ma ng lnh gi tri qua anh cng khng bao gi em ra i. Mi m v con tim anh li thm nh em nhiu v anh hiu rng ko th sng m ko c em.

15. Anh c c c 1 thi gian di i ch 1 tnh yu. V by gi tnh yu y xut hin khi em n. hy tin anh, anh chn ch i c c tnh yu ca em th d c th no anh vn ko ri b em.

16. Ch c s du dng ca em mi cu anh thot khi ci nng nc ca ma h. V ch c s du dng ca em mi cu anh thot khi ci lnh gi bt tn ca ma ng. Cm n em cho anh thm nha sng. Yu v nh em tht nhiu.

17. Tri tim anh d b tn thng v bt c l do g nhng khi gp em n c cha lnh v gi y anh cm thy tht m p mi khi bn em. ng bao gi ri xa anh nh. Anh yu em thin thn ca anh.

18. Khi mn m bung xung, nhng ln gi mt vi vu thi anh c ngh l hi th ca em, l ting ht ngt ngo du m ct ra t tri tim em cng lm anh nh em da dit. anh ch mong tri sng tht nhanh anh li thy n ci, nh mt thn quen ca em.

19. Mi ln anh i xa, anh li nh n em, nh n ngi con gi thng nht v tin nht ca lng anh. Cm n em yu anh v lun bn anh nhng ngy thng qua.

20. Anh s gi tt c nhng yu thng cho mnh em, cho em hiu v tin rng anh mi thng yu em, mi gn gi em du yu trong tri tim anh.

21. Hoa ri cng tn, sao ri cng ln, cy ri cng gi nhng tnh yu ca anh dnh cho em th khng bao gi i thay, trc sau vn nguyn nh mt.

22. Thuyn c tri dt v phng no th cng vn quay v vi bn. Anh c i n chn tri no th cng vn quay v bn em v anh khng th sng, khng th tn ti m khng c em. Cuc i em chnh l cuc i anh. Anh yu em.

23. Anh lun khi u v kt thc 1 ngy bng cch ngh v em, ngh v nh mt say m ca em,ngh v n ci xinh ti ca em, ging ni m p v i mi ngt ngo ca em. Lm nh th anh s c thm sc mnh chin u vi bao kh khn mt mi ca cuc sng. Cm n em nh tnh yu ca anh.

24. Mt tri tim khng c tnh yu nh bu tri khng c v tinh t. V nh th s tht bun t phi khng em? V vy, tri tim em ng bao gi ngng yu anh nh. Anh cng vy.

25. Em yu hy ch cho anh bit anh phi lm sao gi c em mi mi nhng hy anh bt u bng cch ni Anh yu em.

Stt th thnh tn gi hi hc, d dm

Nhng stt th tnh tn gi hi hc, d dm nhng khng km phn hiu qu,khin Crush khng th khng ng lng.Tn gi l mt ngh thut v ngi tn gi l mt ngh s. Hy s hi hc lm con tim ngi con gi rung ng thay v nhng li ni ngt ngo nhng c ch tht lng mn.

* Em lm bn gi anh c khng?

-Tt nhin l khng?

Th em c bit anh va ni g khng?

Tt nhin l bit?

Anh va ni g?

Em lm bn gi anh c khng?

Anh ng !

* Mnh yu nhau em nh?

Ok! Nu anh tm c im ging nhau gia hai chng ta

c ri, gi c hai phng, mt phng ton nam, mt phng ton n. Em chn phng no?

Tt nhin l phng n!

Anh cng vy?

-Bnh nh em!

*Anh! Anh c dm ht ln vi th gii rng anh yu em khng?

(Chng trai th thm vo tai c gi): Anh yu em!

Em mun anh ht tht to cho c th gii nghe c!

Anh khng cn phi lm th u em, v em chnh l th gii ca anh ri!

* Ny em, em c mi chn khng?

-????

-V em c chy loanh quanh trong tm tr ca anh mi thi!

*Anh c dm ha l s i vi em n cui con ng khng?

Khng! Anh khng thch ha

Vy l anh khng can tm v em ri

ng ha ng th em i

Hy mi chuyn t nhin

Li ha c th lm chng ta bun

Li th c th lm chng ta au

V vy hy tht lng vi nhau l ri.

*Anh c th lm g nu yu em?

Anh c th lao vo sa mc, phanh thy gia chin trng, anh c th lao vo bin la v em, anh c th di ni, ngn sng

Vy anh khng th lm g?

Anh khng th ngng chm gi em !

*Em yu! Nhiu khi anh ch mun gi in ni vi em rng anh yu em n nhng no

Vy ti sao anh khng gi em?

-Bi v mt ging ni ngn anh li

o, ging ca ai vy anh yu?

S tin ca qu khch khng thc hin cuc gi ny!

* Anh i! Em nhn ra mnh khng c tnh cm g vi anh, mnh chia tay nh!

G vy em yu? Anh ang nh qua nh em y ny

Ma to gi ln th ny qua lm g?

Anh va mua t m, khi lo t!

Haha, thit hng?

Hm qua em va ni yu anh nhiu lm m, sao gi li ni chia tay?

Em a anh thi, xem anh phn ng th no?

Em ny, ln sau ng a vy na nh!

Vng, em ha! Anh li t qua n em i chi i!

Hihii, anh a em thi! Anh lm g c t bn m mua t!

-!!!

Nhng cu Stt th thnh tn gi tnh cm nht, ngt ngo pha cht hi hc, d dm l nhng cu tn gi d nht m chng trai no cha bit tht qu thit thi. Nhng cu tn gi sn sm vi bao li ng mt, bao li ha hn khin cho nng no cng mi lng v ngay lp tc. Vi bi vit trn y,hi vng cc chng c thm ngun t liu qu trong vic chinh phc nng. Chc cc bn sm thnh cng!