Viết một đoạn văn khoảng 5 câu tả hình dáng (hoặc hoạt động) của một con vật mà em yêu thích

Vit mt on vn khong 5 câu t hình dáng (hoc hot ng) ca mt con vt mà em yêu thích

Hng dn

* Gi ý 1: (T hình dáng ca con chó)

Chú chó Mi Nô ca em rt p. B lông xù ca chú trng nh tuyt và tht mm mi, vut lên c êm êm là. Cái mõm chú ta thì ngn ngn cùng vi cái chóp mi en mun n t trông tht ng nghnh. Hai con mt thì en láy, to tròn nh hai ht nhãn khin ta có cm giác ch thy hai con mt trên mt nó mà thôi. Bn chân chú ngn cn cn, chy c lng xng, lng xng. Còn cái uôi ca chú thì cong vng lên nh uôi sóc. Mi Nô p nh th, không thng làm sao c.

* Gi ý 2: (T hot ng ca con mèo)

Mt ln tình c, em chng kin cnh Mi Mi bt chut tht là ngon mc. Cô nàng nép mình sau lu go kiên trì rình rp. Dng nh n c hi th cô nàng cng c gi cho tht kh. Thy im ng quá, mt thng chut nht t trong hc bp chui ra, ngó ngang ngó dc ra chiu cnh giác. Thng chut có v yên tâm t t tin v phía lu go, Mi Mi vn bt ng. Thng chut và lu go mi lúc mt gn, Mi Mi kh thu mình li. Thng chut ã n gn lu go và chc mm s c mt ba no nê. Ta nh chic lò xo b nén ch ch bt ra, Mi Mi phc ti nh mt mi tên. Thng chut nht áng ghét ã nm gn di mi chic vut nhn hot, Mi Mi cua em bt chut tht là tài.