Viết thư cho một người bạn nước ngoài giới thiệu về đất nước Việt Nam

bài: Vit th cho mt ngi bn nc ngoài gii thiu v t nc Vit Nam

Bài làm 1

Hà Ni ngày 12 tháng 12 nm 2017

Bn XuKa thân mn!
T tên là Nguyn Ánh Nht t hin ang là mt cu bé hc sinh trng trung hc c s Ánh Sao Hà Ni. T t nc Vit Nam xa xôi. Tun va ri t có dp i du lch sang Nht Bn vi t ó là mt chuyn i không th nào quên c.

Trong chuyn i ó t ã tình c quen bn, mt ngi bn vô cùng d mn ca nc bn xa xôi. Bn có nói vi t rng bn mun ti thm quê hng Vit Nam chúng t mt ln c tn mt xem t nc hình ch S mà t sng ra sao.

XuKa mn thân i! t nc t là mt t nc có khí hu vô cùng c bit chia thành hai min rõ rt. Min Nam thì quanh nm nng m, còn Min Bc th ô Hà Ni quê hng ca t có khí hu chia thành bn mùa Xuân- H- Thu- ông.

Mùa xuân c cây hoa lá u xanh ti, nhng bông hoa thi nhau khoe sc, mi th vn vt u âm chi ny lc, bi trong mùa xuân mùa ca tình yêu và tui tr nên cây ci và con ngi u mun c vn mình ta hng dâng lên cho i.

Mùa xuân là mùa ca nhng l hi truyn thng ca quê hng t. Vit Nam ca t có rt nhiu l hi dân hng, cu cho ma thun gió hòa, cuc sng bình yên khp ni trên t nc khi mùa xuân ti nh l hi làng Gióng, hi Lim, hi Chùa Hng…

Mùa hè là mùa mà khách du lch khp ni trên th gii n vi quê hng t du lch bin, bi Vit Nam chúng t có nhiu bãi bin vô cùng p nh Phú Quc, Nha Trang, à Nng, Vnh H Long….nhng ni ó chúng t u có nhng bãi bin vô cùng p.

viet thu gui nguoi ban o nuoc ngoai - Viết thư cho một người bạn nước ngoài giới thiệu về đất nước Việt Nam
Vit th cho ngi bn nc ngoài gii thiu v t nc Vit Nam

Còn gì thú v hn là trong mùa hè nng nóng bn c tm mình vi màu xanh bao la ca bin c, và n hi sn vô cùng ti ngon. Nu bn n Vit Nam t tình nguyn là hng dn viên du lch min phí cho bn. T s a bn i khp ni trên mi min t quc ca chúng t.

Vit Nam quê hng thân yêu ca t có rt nhiu ni vô cùng áng i, áng chiêm ngng tri nghim, nu bn có dp ghé thm dù ch mt ln t tin bn s không bao gi hi hn vì ã ti ây.

Con ngi quê hng t vô cùng hin lành cht phác, li hiu khách, ngi quê hng t sáng to ra nhiu món n m thc vô cùng hp dn nu bn cha mt ln c nm tri thì qu là áng tic bit bao. Vì vy bn hãy sp xp lch và mt ln ghé ti Vit Nam quê t nhé.

T còn rt nhiu iu mun nói vi bn, nhng ã ti gi t chun b i hc ri. Nên t xin dng bút ti ây. Rt mong nhn c th hi âm ca bn và c gp bn ti quê hng Vit Nam xinh p ca t mt ngày gn nht. Cui th t chúc bn mnh khe, hc gii gp nhiu may mn trong cuc sng

Bn mi ca cu!

Nguyn Ánh Nht

Bài làm 2

Hà Ni, ngày 12 tháng 12 nm 2017

Bn An-Na thân mn!

T ang vit th cho bn t mt t nc Vit Nam xa xôi. Mình tên là Nguyn Thu Ngân hin ang là hc sinh lp 5A1 trng Tiu hc Quang Trung, Hà Ni.

Hôm trc, mình có thy bn xut hin trên t báo Thiu Niên Tin Phong trong mc kt bn bn phng, bn có mong mun làm quen vi các bn trên toàn th gii cùng nhau trao i v vic hc tp và nhng danh lam thng cnh p ca mi min th gii. Nhm tht cht tình bn bn phng trên toàn trái t không chia ct màu da, tôn giáo.

Mình rt thích ý ngh ó ca bn, mình ngh rng s tht tuyt vi nu chúng ta có th làm quen và kt bn phng xa vi nhau, to nên tình bn thân thit trên toàn trái t. Trong mc kt bn mình thy bn là mt cô gái vô cùng d thng, thân thin và áng yêu, bn cng yêu búp bê, yêu v và yêu th ging nh mình vy. Bn c m làm cô giáo dy hc cho các em nh có hoàn cnh khó khn. Mình cng th, mình luôn ao c tr thành mt giáo viên c ging nh m mình cn phn ng trên bc ging truyn th nhng kin thc ã hc c cho các th h hc trò.

Mình thy bn làm th rt hay, bài th bn c gii nht trong Cuc thi th Tui hc trò ca t nc Tây Ba Nha bn ã ot gii nht. Bài th bn vit, c nhiu nhà dch gi nc ta dch ra ting Vit Nam nghe rt thú v và ý ngha. Nó ã nói lên c m v cuc sng hòa bình, không có chin tranh, ca các em nh trên toàn Th Gii. Mình cng là mt ngi yêu th, tun trc mình cng t gii nht cuc thi th "Thp sáng nhng tài nng nhí" do báo Nhi ng t chc.

Mình rt mong s có mt ngày mình và bn c gp nhau ti t nc Vit Nam xinh p ca mình. Lúc ó, mình s làm hng dn viên gii thiu cho bn tht nhiu danh lam thng cnh p ca t nc hình ch S này.

Nc mình tuy din tích không rng nhng chúng mình có rt nhiu ni danh lam, du lch ni ting. Con ngi ca quê hng mình cng vô cùng áng yêu, thân thin mn khách. t nc mình cng có truyn thng lch s dng nc và gi nc vô cùng hào hùng, anh dng…Nu bn ã n nht nh bn s yêu t nc mình.

Cui th mình cu mong bn s luôn khe mnh sáng tác thêm nhiu bài th hay. Nh vit th hi âm cho mình nhé! Rt mong th ca bn!

Thân mn!

Thu Ngân