Dàn ý thuyết minh về cây xoài lớp 9 chi tiết đầy đủ

Vn thuyt minh l mt th loi tp lm vn quen thuc m hc sinh bt u lm quen t nm lp 8 cho n na u nm lp 9. Vn thuyt minh l th loi vn khoa hc, yu cu s logic v chnh xc rt cao, bi vy khi lm dng vn ny, thng tin phi v cng ng, li vn phi r rng mch lc. Chnh v vy nn kh nhiu hc sinh khi vit s xy ra tnh trng hoc l thiu , hoc l vit lng cng khng r rng. Vy c cch no trnh mc phi nhng li hay khng? chnh l lp dn trc khi vit bi. Tuy nhin, phn ln hc sinh thi nay li khng c thi quen lp dn , thng b qua bc ny. Bit c iu y, ti suy ngh v gip cc bn hc sinh bng cch a ra nhng dn chi tit cho cc bi vn thuyt minh lp 9. Di y l dn chi tit thuyt minh v cy xoi. thuyt minh v cy xoi, chng ta cn c y cc bao gm: ngun gc ca cy, hnh dng cy, phn loi, gi tr ca cy, cch chm sc v gieo trng. Chc cc em lm bi tht tt.

Dn chi tit thuyt minh v cy xoi lp 9

I, M BI

– Dn dt gii thiu vn m bi yu cu: Thuyt minh v cy xoi.

V d

M bi s 1: C rt nhiu loi tri cy khc nhau vi hng sc, v ngt khc nhau khin nhiu ngi yu thch: no cam, no mt, no bi, no i Nhng c l xoi l loi tri cy c nhiu ngi yu thch vo ma h.

M bi s 2: Xin cho tt c cc bn. Cc bn hy on xem ti l ai nh. Ti l mt loi tri cy, qu ca ti c hnh bu dc, ht bn trong rt to v cng, tht mu vng thm ngt. ng vy, ti chnh l cy xoi y. hm nay ti gii thiu vi cc bn v h hng nh xoi ti nh.

II, THN BI

* Ngun gc v xut x ca cy xoi

 • – Khng ai r rng thi gian cy xoi xut hin trn th gii, c rt nhiu gi thuyt t ra v ngun gc ca loi cy ny.
 • – Ngi ta thng nht cho rng, cy xoi c ngun gc t Nam v ng Nam , gm cc nc n , Myanmar bi ngi ta tm ra cc mu ha thch ti cc nc ny v xc nh chng n nin i khong 25 triu n 30 triu nm trc.

* Hnh dng v cc b phn ca cy xoi

 • – R cy: L r cc, n su vo lng t, c bit l vng t ct. R cc gip n su, khin cy d dng sng c nhng vng c mch nc su khin cy d thch nghi.
 • – Thn cy: Thn g rt cng v chc. Cy cao khong t 10 n 20m, thn cy mu nu hi x x, ging nh nhiu loi cy n qu khc nh vi, nhn, mt
 • – L cy: Mu xanh sm, gn l ni r mt di. L hp v nh, hnh mi mc. Mt l kh nhn v c mi thm nh. Cc l xoi thng mc so le nhau.
 • – Hoa xoi: Nh li ti, mc rt nhiu v mc thnh tng chm. Hoa c mu vng nht, cc chm mc trn cc cnh nh so le nhau. Hoa thng ra vo ma xun, c mi thm nhn nht rt d chu. Nhng chm hoa xoi rt kh thy, thng n mnh sau tn l, bi vy phi nhn tht k mi c th nhn ra c.
 • – Qu xoi: C hnh bu dc, phn u ch cung hi cong cong, cn phn ui hi nhn. Khi tri xoi cn non c mu xanh, khi chn c mu vng sng hoc mu vng sm ty theo tng loi xoi. Trn lp v c nhng chm ct b li ti. Bn trong lp v l phn tht xoi, mm hay cng, chua hay ngt ty thuc rt nhiu vo t, thi tit v ging cy. Bn trong na l phn ht xoi. Ht xoi rt cng, nh hay to ty vo ging.

* Phn loi

 • – Xoi ct: Loi xoi ngon nht. Tri rt nh, tht thm v ngt, mu vng sm, cc chm ct li ti r rng trn v. Ht dp v nh.
 • – Xoi t qu: Tri nng khong hn 300g, v rt mng v trn lng. Tht xoi ngt, thm, ht nh.
 • – Xoi xim: Tht xoi vng, hi do. V dy, mn. Ging xoi ny cho nng sut cao.
 • – Xoi tng, xoi thanh ca: Xoi ny khng n chn m c trng n lc cn xanh. n gin v hi chua.
 • ..

* Gi tr ca cy xoi

 • – Gi tr dinh dng: C nhiu cht dinh dng cung cp cho c th con ngi. V xoi c tc dng cha au rng, vim li. V hoc ht xoi c dng lm thuc cha mt s bnh dn gian. Tht xoi c s dng rt nhiu trong vic lm bnh, sinh t, ung Tuy nhin, xoi c tnh nng nn khng n qu nhiu.
 • – Gi tr kinh t: Xoi em li ngun li kinh t cho ngi trng, ng thi l sn phm xut nhp khu ca nhiu nc trn th gii. Hng nm, lng tiu th xoi thng kh ln.

* Cch chm sc v gieo trng

 • – Yu t la chn ging ban u, la chn t l rt quan trng.
 • – Cn ch cung cp nc v cht dinh dng y cho cy pht trin.
 • – Khi cy ra qu cn dng ti bc li trnh b su hay chim n lm hng.

III, KT BI

– Nu cm ngh ca bn thn v cy xoi cng nh v gi tr ca loi cy ny.

Ngun Internet