Phân tích đoạn trích Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng.

bi: Phn tch on trch Trong lng m ca Nguyn Hng.

Bi lm

“Nhng ngy th u” l cun hi k v cng su sc hp dn ngi c ca nh vn Nguyn Hng. N k li nhng ngy th u nhiu vt v ca nh vn, tui th nhiu sng gi bin c xy ra vi gia nh, phi ri xa m v sng vi mt b c c c, cay nghit.

Trch on “Nhng ngy th u” c l l on trch cm ng c sc lay ng lng ngi, gy m nh ti tt c ngi c bi tnh cm mu t thing ling bt dit.

Bng ngi bt tinh t v tnh cm su sc ca mnh nh vn Nguyn Hng a bn c khm ph vn chng ca mnh bng c tri tim v tnh yu ca ng dnh cho ngi m ng knh ca mnh.

Tc gi Nguyn Hng khng thu dt m ng ch tri lng mnh trn nhng trang giy trng m thi. ng vit li tui th ca mnh bng nhng li l v cng xc ng, ti hin li nhng ngy cay ng, chua cht, tui th c cc.

on trch “Trong lng m” nm chng IV ca tc phm k v ln gp g m ca cu b tn Hng, sng thiu thn tnh cm ca ngi thn.

phan tich trich doan trong long me - Phân tích đoạn trích Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng.

Phn tch trch on Trong lng m ca Nguyn Hng

Hng ngy, em Hng chu s gh lnh ay nghin mit th ca nhng ngi bn gia nh ba mnh, nht l b c ngi nui dng em. B c rt c a, ma mai m em, khin cho b Hng cm hn m mnh. Nhng b Hng khng h cm ght m mnh, m em hiu m mnh c nhng ni kh ring, tnh yu dnh cho m khng lc no phai tn.

B Hng sinh ra l kt qu ca mt cuc hn nhn chnh lch tui tc, khng c tnh yu hnh phc. B em l ngi nghin thuc phin ri cht li cho m con cu b Hng mt cuc sng cay nghit, t tng bi nhng tri buc ca nh chng. Nhng o b khin cho m em khng th no chu ng c, nn m nh b Hng li cho nh chng nui v tr v qu Thanh Ha.

B Hng c b c rut nhn nui, nhng b c ny rt c nghit, c khu thng xuyn ay nghin m em trc mt em, tm mi cch ly gin tnh cm m con em, khin b Hng v cng au kh.

B Hng sng vi b c cay nghit gh lnh lun s dng nhng t ng v cng c a, ba t nhng iu xu xa bi nh danh d ca m em. B c ca em chnh l s hin thn cho nhng ngi c a trong x hi phong kin, nhiu h tc lc hu nhiu cay ng,

Mt ln b c hi b Hng “my c mun vo Thanh Ha thm m my khng?”, mt cu hi mang s thm d m thi. Nhn khun mt v li ni ca b c b Hng hiu rng ch l mt li ni thm d khng tht lng. Nn b im lng khng tr li, b c tng rng b Hng cm ght khinh b m mnh nn tip tc ni xu m c,

Ngi c cm nhn s u tranh ni tm trong nhn vt Hng v cng d di, tm l b Hng trong on hi thoi ny cha ng nhiu yu thng. Tm l ca b Hng lun cha cht nhng u t tnh cm dnh cho m khng pht giy no ngui. B Hng l mt em b v cng ng thng, c tui th c cc, thiu thn tnh cm ca cha m

C th on ny tc gi cc k thnh cng tm l nhn vt b Hng bng hng lot hot ng v a ra, nhng yu thng b dn nn bao lu c km nn lu nay bc pht ra mt cch chn thc.
Trong giy pht b Hng c s vo lng m tht s l khonh khc v cng cm ng. Tc gi Nguyn Hng s dng nhng t ng ngt ngo, p nht din t li khonh khc him hoi xc ng ny.

Cuc gp g nh mnh v tnh cm ca hai m con su nng hn bao gi ht, tnh cm mu t v cng thing ling khin ngi c nghn ngo xc ng.

Bng bt php nh nhng tinh t su lng cch din t tm l cc k su sc th hin tnh yu thng v b bn ca nh vn Nguyn Hng dnh cho ngi m thn thng ca mnh. Trong lng m l cm xc ngt ngo nht lm rung ng tri tim ngi c. N th hin tnh cm chn thnh ngt ngo nht nhng xc cm nghn ngo chn thnh.

Tho Nguyn