Soạn bài luyện tập làm văn bản thông báo

Soạn bài luyện tập làm văn bản thông báo

Hướng dẫn

A.YÊU CẦU

-Hệ thống được toàn bộ kiến thức văn bản thông báo: mục đích, yêu cầu, cấu tạo của một thông báo.

-Luyện tập kĩ năng viết văn bản thông báo.

B.GỢI Ý TRÀ LỜI CÂU HỎI, BÀI TẬP PHẦN BÀI HỌC

Ôn tập lí thuyết

1. Hãy cho biết tình huống nào cần làm văn bản thông báo, ai thông báo và thông báo cho ai.

Gợi ý

Tình huống viết thông báo là tình huống cơ quan lãnh đạo cấp trên cần phải truyền đạt công viộc cho cấp dưới hoặc các cơ quan nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội muốn phổ biến tình hình, chủ trương, chính sách đến đồng đảo nhân dân, hội viên biết và thực hiện.

2.Nội dung và thể thức của một văn bản thông báo:

a)Nội dung thông báo thường là gì?

b)Văn bàn thông báo có những mục gì?

Gợi ý

a)Nội dung thông báo thường là những thông tin cụ thể từ phía cơ quan, đoàn thể. Người thông báo có trách nhiệm truyền đạt những thông tin này cho những người được thông báo biết và thực hiện.

b)Các mục của một văn bản thóng báo

*Phần đầu gồm:

-Tên cơ quan chủ quản và đơn vị trực thuộc.

-Quốc hiệu, tiêu ngữ.

-Địa điểm và thời gian làm thông báo.

-Tên văn bản thông báo.

*Nội dung thông báo.

*Phần cuối gồm:

-Nơi nhận.

-Kí tên và họ tên, chức vụ người có trách nhiệm thông báo.

3.Văn bản thông báo và văn bản tường trình có những điểm nào giống nhau, những điểm nào khác nhau?

Gợi ý

-Giống nhau: đều thuộc loại văn bản hành chính.

-Khác nhau về mục đích và nội dung.

PHẦN LUYỆN TẬP

Bài tập 1. Lựa chọn loại văn bản thích hợp trong các trường hợp sau:

a)Để cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường nắm được kế hoạch tổ chức Lễ kỉ niệm ngày sinh nhật Bác 19-5, hiệu trưởng cần viết và chuyển đến toàn trường bản:

-Tường trình

-Thông báo

-Đề nghị

-Báo cáo.

b)Hằng tháng, Ban Chỉ huy Liên đội TNTP Hồ Chí Minh Nhà trường cần biết tình hình hoạt động của các chi đội.

Các chi đội cần viết và gửi lên Ban Chỉ huy Liên đội văn bản:

-Đề nghị

-Thông báo

-Tường trình

-Báo cáo.

c)Trước khi tiến hành giải phóng mặt bằng, mở rộng tuyến đường giao thông, đê bà con nông dân có đất đai, hoa màu trên diện tích đó biết được chủ trương trên, Ban quản lí dự án công trình cần viết:

-Đề nghị

-Thông báo

-Tường trình

-Báo cáo

Gợi ý

a)- Thông báo

b)- Báo cáo

c)- Thông báo

Bài tập 2. Chỉ ra những chỗ sai trong văn bản thông báo sau đây và chữa lại cho đúng. (SGK, t.2, tr. 150)

Gợi ý

*Những chỗ sai trong văn bản thông báo:

-Thôrg báo thiếu số công văn.

-Thiếu nơi gửi.

-Nội dung thông báo không phù hợp với tên của văn bản thông báo (tên thông báo là thông báo kế hoạch nhưng nội dung lại yêu cầu sắp xếp kế hoạch, có nghĩa là chưa có kế hoạch). Ở đây chỉ là thông báo về đợt kiểm tra vệ sinh và tổ chức Ban kiểm tra vệ sinh mà thôi.

*Căn cứ vào những chỗ sai đã nêu ra ở trên, em tự bổ sung, hoàn chỉnh văn bản thông báo.

Bài tập: Hãy nêu một số tình huống thường gặp trong nhà trường hoặc ngoài xã hội mà em cho là cần viết văn bản thông báo (không lặp lại tình huống đâ học trong sách giáo khoa).

Gợi ý

Ví dụ, một số tình huống sau:

-Nhà trường thông báo danh sách những học sinh cần bổ túc hổ sơ học sinh.

-Nhà trường thông báo danh sách học sinh được nhận học bổng.

-Nhà trường thông báo cho học sinh các lớp kế hoạch dự buổi mít tinh 30/4 ở địa phương.

Bài tập 4. Hãy chọn một trong các tình huống cụ thể vừa nêu và viết văn bản thông báo.

Gợi ý

Em tự chọn một tình huống mà em nêu ra và bám vào thể thức của một văn bản thông báo để viết.