Tả con mèo

bi: Em hy t con mo

Bi lm 1

C m mi khi i hc v l em li c nghe thy ting meo, meo mng r ca con mo mp xinh xn m em cng rt yu qu con mo ny.

Con mo ny cng kh tinh ranh v anh na. u ca ch mo ny th li c tht trn ging nh qu bng tennis vy . Thm vo oc th con mo li c c mt i tai mi thnh lm sao. ng ni y chnh l cho d ting nh n u c cng c th pht hin ra. Em cng rt thch l nht l i mt ca mo v n trn v c mu xanh bic,trng mu mt bic rt p. Chng hiu sao m i mt ca con mo d thng ny dng nh cng li c kh nng nhn r mi vt trong m ti, c l rng mt ca con mo theo li ca ch em gii thch th n c nhiu t bo hnh que, m t bo hnh que li nhn c trong em ti, hn na phi chng l c tia hng ngoi. Thnh thong em cng rt thch nghch mi ca mo ng yu ny. Con mo c chic mi nho nh v c mu hng nht, lc no cng c v n t.

Con mo mp ng yu ny c ci ming nh nhn, xinh xinh. V bn trong l hm rng trng mut nhng li nhn hot t v cng nh kim mi. Khin cho l chut phi chy xa. Th ri c chic li di ca c nng thng dng thng thc nhng mn n ngon v v sinh thn th. c bit hn chnh l khi m c n rt t tn nn n xong ming c chng dnh cht thc n no c. D nhn thy c rng khi m con mo mp ng yu ny n c, c n rt vi vng, tuy nhin khng bao gi c b hc xng c th mi tht ti tnh.

Em rt yu qu con mo mp ny v n gip cho nh em thot khi l chut ph hoi cn ph.

ta con meo - Tả con mèo

Vn mu t con mo nh em

Bi lm 2

Vo ngy sinh nht ca me th b ngoi c tng em mt ch mo rt d thng v ng yu. Ngay t khi m em nhn thy ch mo thi l em cng thy yu thng v qu n lm.

Khi m b ngoi cho, con mo ch bng chai nc khong nh nhng cho n by gi th n to bng ci chai C-ca ln ri, em cng vui khi n ln nhanh nh vy lm. c bit hn em thy c ton thn ch c bao ph mt mu vng v n dng nh cng c im thm vi vt trng lm cho chic o ca ch li cng thm p. D dng nhn thy c c ci u ca ch to hn qu bng ten-nt mt cht. Khng ai khng phi trm tr khen i mt ca ch mo ca em nh hai hn bi ve v sng nh n pha. ng ch nht c l c ci mi phn pht hng, lc no cng n t nh ngi b cm s mi vy. Con mo nh em li cn c c hai ci tai ca ch mi thnh ch cn mt ting ng nh thi l n bit ri. Lm sao m bn chut hng hch, tc quai tc qui c khi c con mo yu qu ny.

ui ca ch m cng rt di v cng rt mm. Ch mo cng rt hay phi nng na. N rt s lnh cho nn nhiu khi n phi vo trong nh bp nm bn chic bp l cho khi rt

Con mo nh em hng ngy ch ta n khng ht mt bt cm. Khi n, th n c tht l nh nh tng t mt. Em thng nghe mi ngi ni n nh mo qu khng sai. D i n u th con mo yu qu cng n rt t tn. Khng nh ch ch.

Em rt yu ch mo nh em v mo lun chm ch bt chut.

Minh Nguyt